Styrelsen 2023

Ordförande                Ritha Nilsson          019-33 15 06, 073-589 75 47
Vice Ordf.                  P-O. Svantesson    0586-522 28, 070-378 70 87
Sekreterare               Lena Boström         070-260 98 40
Styrelseled.               Fred Carlsson         0582-611 214, 073-814 42 04
Styrelseledamot        Kent Rosell             070-651 71 58
Styrelseledamot        Bo    Höök               0582-164 164,070-432 86 38
Kassör                       Kristina Kanestad   070-576 38 84         
BTR-Ombud för Örebro Kent Rosell

Vill du maila direkt till någon i styrelsen:
Mailadresser: 
Ritha Nilsson:        rita-nilsson@outlook.com 
Bo Höök:               bossehook@gmail.com
PO Svantesson     per-olof@epostraindustri.se 
Kent Rosell            kent.rosell@telia.com
Lena Boström        lena.bostrom@orebro.se 
Fred Carlsson     
Kristina Kanestad  kristina.kanestad@epiroc.com

För frågor gällande ÖTAKs almanacka, kontakta Marie Kroon

ÖTAK har nu SWISH: 123 665 246 5

Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2022.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2021.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2020.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2019.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2018.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2017.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2016.