Provstarter

Provstarter körs jämn vecka på lördagar.
28/8 - 11/9 - 25/9 - 9/10 - (23/10 inställt pga Tävl)- 6/11 - (20/11 inställt pga Ponny tävl) - 4/12 - 18/12. 


Kl. 10.30  
Lopp 1: 1.25-fart hela vägen.
Kl. 11.00  Lopp 2: 1.20-fart med fri fart sista 500.
Kl. 11.30   Lopp 3: Tvååringslopp och för ostartade hästar Tempo 1.35.0. 

Kostnad 20 kr, sista anmälan  övriga lopp lördagen  kl 10.00 i klubbstugan.

Anmälan till 2 åringsloppet görs i anmälningsformuläret (se nedan). 
Senast fredagen innan klockan 19.00. 
Då vet alla tillresande att loppet blir av. 

anmälningsformulär

                                                         lördagen 6 november

 Lopp 2.  Tempo 1,20,0 frifart sista 500.
1. Esprit D Inverné - Danne Jansson.
2. Moons Engla - Yvette Ebbink.
3. Highway Star - Anni Magusson.
4. Checklist - Linn Andersson.
5. Veams Zazzu - Nicklas Hellkvist.
6. Supermarket - Micke Lindblom.
7. Alfa Heureka - Tom Fromell.

Resultat: 
1. Supermarket 1.17.5
2. Checklist.
3. Esprit D Inverné

 
Första 500 m 1.19.0
Första 1000 m 1.19.0
Sista 500 m 1.15.0
Distansen: 1.17.5

Kommentar:  Esprit D Inverné i ledningen, Checklist utvändigt . Alfa Heureka rygg ledaren. Veams Zazzu andra ytter och tredje inner Supermarket.

Lopp 3.  Tempo 1,35,0 
1. Windy Laday - Danne Jansson.
2. Freechess - Tom Fromell.

Resultat: 

1. Windy Laday 1.30.1
2. Freechess.


Första 500 m 1.40.0
Första 1000 m 1.34.0
Sista 500 m 1.24.0
Distansen: 1.30.1

Kommentar: Windy Laday i ledning, Freechess utvändigt ledaren. Upprepade galopper sista 500 m för Freechess.


Vi önskar er en Trevlig Helg.

                                                         lördagen 9 oktober

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 
1.  Tyrion Frazer - Kent P Gustavsson.
2. Vencor - Danne Jansson.

Resultat: 
1. Vencor.
2.Tyrion Frazer.

 
Första 500 m 1.23.0
Första 1000 m 1.27.5
Sista 500 m 1.20.5
Distansen: 1.24.0

Kommentar: Tyrion Frazer i ledningen, Vencor utvändigt . 

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Lumbermans Kalle - Danne Jansson.
2. Hawk Cliff - Mercedes Balogh.

Resultat: 

1. Hawk Cliff 1.19.0
2. Lumbermans Kalle.


Första 500 m 1.23.5
Första 1000 m 1.22.0
Sista 500 m 1.15.0
Distansen: 1.19.0

Kommentar: Lumbermans Kalle i ledning, Hawk Cliff utvändigt ledaren.


Vi önskar er en Trevlig Helg.

                                                         lördagen 25 september

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 
1. Levels - Benny Danielsson.
2. Tyrion Frazer - Kent P Gustavsson.
3. Aina Kristina - Klara Dahlgren.

Resultat: 
1. Levels. 1.25.5
2. Tyrion Frazer.
3. Aina Kristina.
 
Första 500 m 1.26.5
Första 1000 m 1.27.0
Sista 500 m 1.26.0
Distansen: 1.25.5

Kommentar: Levels i ledningen, utvändigt Tyrion Frazer. Aina Kristina i rygg ledaren. 

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Contessa Doc - Danne Jansson.
2. Rouge Weather - Jonas Gylling.
3. Ove S.S. - Benny Danielsson.
4. Kyrklyckans Kap - Linus Kroon.

Resultat: 

1. Rouge Weather. 1.19.5
2. Contessa Doc.
3. Ove S.S.


Första 500 m 1.22.0
Första 1000 m 1.23.0
Sista 500 m 1.17.5
Distansen: 1.19.5

Kommentar: Rough Weather i ledning, Contessa Doc i rygg.   Tredje inner Ove S.S. Varvet kvar Contessa Doc utvändigt ledaren.
Galopp för Kyrklyckans Kap.


 Lopp 3.  Tempo 1.35.0 
1. O Sullivan - Lasse Mickelsson.
2. Just Gary - Lars Erixon.
3. Ekas Foppa - Olli Keskinen.

Resultat: 
1. Ekas Foppa.
2. Just Gary.

Tempo
Första 500 m 1.45.0
Första 1000 m 1.45.0
Sista 500 m 1.39.0
Distansen: 1.42.0

Just Gary i ledningen, rygg ledaren Ekas Foppa.
Galopp för O Sullivan.


Trevlig Helg.

                                                         lördagen 11 september

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 
1. Tyrion Frazer - Kent P Gustavsson.
2. Ove S.S. - Stefan Svensson.
3. Uhiba - Linus Kroon.
4. Winston Jovalley -  Roland Bååth.

Resultat: 
1. Winston Jovalley
2. Ove S.S.
3. Tyrion Frazer
 
Första 500 m 1.35.5
Första 1000 m 1.33.5
Sista 500 m 1.23.5
Distansen: 1.29.0

Kommentar: Winston Jovalley i ledningen, utvändigt Ove S.S. Tyrion Frazer i rygg ledaren. Tredje inner Uhiba.

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Barbour M.S - Calle Sjögren
2. Contessa Doc - Per Fromell.

Resultat: 

1. Contessa Doc.
1. Barbour M.S

Första 500 m 1.27.0
Första 1000 m 1.24.5
Sista 500 m 1.22.0
Distansen: 1.22.0

Kommentar: Contessa Doc i ledning,  Barbour M.S utvändigt.
Sida vid sida loppet igenom. Dött lopp.


 Lopp 3.  Tempo 1.35.0 
Loppet inställt pga för få deltagare.Trevlig Helg.

                                                         lördagen 28 augusti

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 
1. Tyrion Frazer - Kent P Gustavsson.

Resultat: 
1. Tyrion Frazer
 
Första 500 m 1.23.2
Första 1000 m 1.26.0
Sista 500 m 1.25.0
Distansen: 1.30.0

Kommentar: En häst i loppet. Travade fint hela vägen.

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Timotejs Karamell - Linn Andersson.
3. Lumbermans Kalle - Calle Sjögren
4. Contessa Doc - Per Fromell.

Resultat: 
1. Timotejs Karamell 1.20.5
2. Contessa Doc.
3. Lumbermans Kalle

Första 500 m 1.25.5
Första 1000 m 1.23.5
Sista 500 m 1.16.0
Distansen:

Kommentar: Contessa Doc i ledning,  Lumbermans Kalle utvändigt. Timotejs Karamell i rygg ledaren.


 Lopp 3.  Tempo 1.35.0  
1. Beautiful Aurelie - Linus Kroon.
2. Pionella -Kent P Gustavsson.
3. Vi Love Cash - Kent P Gustavsson.
4. Teton Nikitam - Micael Lindblom.

Resultat: 
1. Teton Nikitam.
2. Vi love Cash. 


Första 500 m 1.30.0
Första 1000 m Ej  Tidtagning
Sista 500 m 1.23.5
Distansen: Ej Tidtagning.

Kommentar: Teton Nikitam i ledning och Vi Love Cash utvändigt.
Två fina två-åringar som trava runt ovalen.

De travade för fort i dagens lopp, Idealtid 1.35.0 

Trevlig Helg.

                                                         lördagen 7 augusti

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 
1. Ove S.S. - Benny Danielsson.
2.  Rough Weather - Jonas Gylling.

Blå 1 flyttad från lopp 2.
1.Poledancer - Linn Andersson.

Resultat: 
1. Poledancer 1.24.0
2.  Rough Weather.
3. Ove S.S.
 
Första 500 m 1.24.5
Första 1000 m 1.25.5
Sista 500 m 1.19.5
Distansen: 1.24.o

Kommentar: Rough Weather i ledning, utvändigt Ove S.S. Poledancer startade ca 60 meter bakom.

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Poledancer - Linn Andersson.
Flyttad till lopp 1.

Första 500 m 
Första 1000 m 
Sista 500 m 
Distansen:

Kommentar:


 Lopp 3.  Tempo 1.40.0  
1. Ghost -  Liselotte Nordqvist.
2. Rosetta Brodda - Magnus Nordqvist
3. G.R.J`s Qatar - Annelie Höglund.
4. Beautiful Aurelie - Linus Kroon.
5. Västerbo Impressive - Micael Lindblom.

Resultat: 
1. Västerbo Impressive
2. Ghost
3. Beautiful Aurelie
4. G.R.J`s Qatar

Första 500 m 1.46.0
Första 1000 m 1.45.0
Sista 500 m 1.35.5
Distansen: 1.39.5

Kommentar: Ghost i ledning. Beautiful Aurelie i rygg,utvändigt efter 500 meter. Västerbo Impressive utmanande ledaren sista biten. G.R.J`s Qatar tappstartade, följde efter klungan.

Bra kört allihopa.
 

                                                         lördagen 10 juli

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0 Inställt pga av för få anmälda.
1. Dante Frontline - Amanda Wallin.

Resultat: 
1.
 
Första 500 m 
Första 1000 m 
Sista 500 m 
Distansen: 

Kommentar: 

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. 


Första 500 m 
Första 1000 m 
Sista 500 m 
Distansen:

Kommentar:


 Lopp 3.  Tempo 1.40.0  Inställt pga för få anmälda.
1. GRJ´s Qatar - Annelie Höglund

Resultat: 
1. 
2. 
3. 

Första 500 m 
Första 1000 m 
Sista 500 m 
Distansen: 

Kommentar: 


 

                                                         lördagen 3 juli

 Lopp 1.  Tempo 1,25,0
1. Ridgehead Quick - Tobias Modig.
2. Dante Frontline - Micael Lindblom.

Resultat: 
1. Dante Frontline 1.21.0
2. Ridgehead Quick.
 
Första 500 m 25.0
Första 1000 m 23.5
Sista 500 m 18.5
Distansen: 1.21.0

Kommentar: Dante Frontline i ledningen i rygg Ridgehead Quick. sida vid sida i sista sväng.

Lopp 2.  Tempo 1,20,0 
1. Doris M.L. - Benny Danielsson.
2. Levels - Jonas Gylling.
3. All Included - Tobias Modig.
4. Quickly Jade - Thomas Nilsson.

Resultat: 
1. Quickly Jade 1.20.5
2. All Included.
3. Doris M.L. 

Första 500 m 26.5
Första 1000 m 23.5
Sista 500 m 20.5
Distansen: 1.20.5

Kommentar: Doris M.L. till spets, Levels utvändigt. All Included i rygg på ledaren, tredje inner Quickly Jade. All Included attackerar i sista sväng.


 Lopp 3.  Tempo 1.40.0 Inställt pga ett ekipage anmält
1. Waffelz - Magnus S Karlsson

Resultat: 
1. 
2. 
3. 

Första 500 m 
Första 1000 m 
Sista 500 m 
Distansen: 

Kommentar: 


Trevlig Helg till Er Alla.