tvååringsserien 2024

 EXPRESS BOURBON 2 ÅRINGSSERIE 2024

Syfte:
Att 2-åringar skall få träna i grupp med andra hästar.
I samarbete med avelshingsten EXPRESS BOURBON genomför ÖTAK återigen denna serie säsong 2024.
Tidsperiod: 4 maj – 21 sept 2024 , jämna veckor lördagar, (ej Juli) distans 2140m volt.

Mål:
Inledande lopp i lägre farter för att alla skall kunna trava ihop med andra hästar, succesivt kommer farten att ökas med ca 5 sekunder var 14 dag.

Vad ligger i potten ?
En betäckning med fri levande fölavgift år 2025 i hingsten Express Bourbon , en son till Ready Cash som har 122 registrerade avkommor och första kullen födda 2020, har tagit 21 segrar och ca 225 staarter.
Många fina lovord från tränare, lätthanterliga och snälla individer. Några har redan startat både som två och treåringar.
Fölavgiften får ej säljas vidare av pristagaren/vinnaren.

Vem som vinner:
Alla hästar som håller idealtiden godkännes och erhåller en lott efter varje start. Ju flera starter under säsongen desto fler chanser i det slutliga lotteriet.

Vem får vara med ?
Provloppsregler enligt ÖTAK:s bestämmelser. För att deltaga skall hästen vara med på en träningslista och betald serviceavgift på Örebro/Lindesberg travbana, samt ordinarie provstartsavgift på 30 kr. SWISH nr 123 66 52 465 , märkes ( häst/provstart) !

Vem som dömer ?
ÖTAK utser representant vilken äger rätt att ej godkänna häst vars körsven markant underskridit idealtiden och/eller körsven kör ifrån klungan.

Dragning av vinnaren !
Ca 30 minuter efter målgång i sista omgången, den 21 september.
Ägare/företrädare som haft häst till start oavsett vilken dag, bör då närvara vid denna dragning och om man INTE VILL VINNA priset så måste man vid dragningen meddela detta och en ny vinnare kan då utses via ny dragning av lott.

V18 4 maj tid 1,50
V20 18 maj tid 1,50
V22 1 juni tid 1,45 inställd pga ponnytrav. Körs 8 juni
V24 15 juni tid 1,45
V26 29 juni tid 1,40
V32 10 aug tid 1,35
V34 24 aug tid 1,35
V36 7 sept tid 1,32
V38 21 sept tid 1,32

ÖTAK/ÖREBROTRAVET i samarbete med EXPRESS CASH AB
 

 tvååringsserien 2023

 EXPRESS BOURBON 2 ÅRINGSSERIE 2023
Syfte: Att 2-åringar skall få träna i grupp med andra hästar. I samarbete med avelshingsten EXPRESS BOURBON genomför ÖTAK denna serie denna säsong 2023.
Tisdperiod: 22 april - 7 okt 2023 , jämna veckor lördagar, distans 2140m volt.

Mål: Inledande lopp i lägre farter för att alla skall kunna trava ihop med andra hästar, succesivt kommer farten att ökas med ca 5 sekunder var 14 dag.

Vad ligger i potten ? En betäckning med fri levande fölavgift år 2024 i hingsten Express Bourbon , en son till Ready Cash som har 93 registrerade avkommor och första kullen födda 2020. Många fina lovord från tränare, lätthanterliga och snälla individer. Några har redan startat både som två och treåringar. Fölavgiften får ej säljas vidare av pristagaren/vinnaren.

Vem som vinner: Alla hästar som håller idealtiden godkännes och erhåller en lott efter varje start. Ju flera starter under säsongen desto fler chanser i det slutliga lotteriet.

Vem får vara med ? Provloppsregler enligt ÖTAK:s bestämmelser. För att deltaga skall hästen vara med på en träningslista och betald serviceavgift på Örebro/Lindesberg travbana, samt ordinarie provstartsavgift på 30 kr.
SWISH nr 123 66 52 465 , märkes ( häst/provstart) !

Vem som dömer ? ÖTAK utser representant vilken äger rätt att ej godkänna häst vars körsven markant underskridit idealtiden och/eller körsven kör ifrån klungan.
Dragning av vinnaren ! Ca 30 minuter efter målgång i sista omgången.

Ägare/företrädare som haft häst till start oavsett vilken dag, bör då närvara vid denna dragning.
Vi kommer att filma loppen och lägga ut på ÖTAK`s Facebooksida, så att ej närvarande hästägare också skall kunna se sina hästar.

v18 6 maj tid 1,55
v20 20 maj tid 1,50
v22 3 juni tid 1,50
v24 17 juni tid 1,45
v26 1 juli tid 1,45
v30 29 juli tid 1,35
v32 12 aug tid 1,40
v34 26 aug tid 1,35
v36 9 sept tid 1,35
v38 23 sept tid 1,32
v40 7 okt tid 1,32

 

 tvååringsserien 2022

 I syfte att tvååringar ska få träna i grupp med andra genomför ÖTAK år 2022, ihop med avelshingsten Flocki d’Aurcy som i år har sin första tvååringskull, en tvååringsserie!
 
Tidsperiod: 26 mars – 8 oktober (13 omgångar)
Mål: Inledningsvis mycket sakta för att alla ska kunna hänga med. Ökar fart och distans succesivt i syfte att alla sedan ska klara premielopp.
I potten: En betäckning med fri levande föl-avgift i Flocki d’Aurcy år 2023.
Vem som vinner: Alla som håller sig till angiven idealtid godkänns
Vem som får vara med: Provloppsregler enligt ÖTAK:s bestämmelser
Hur man deltar i tävlingen: Godkänd häst erhåller en lott. För att deltaga ska hästen vara på en träningslista och betalt serviceavgift på Örebro/Lindesberg.
Vem som dömer: ÖTAK utser representant vilken äger rätt att ej godkänna häst vars kusk markant underskridit idealtiden och/eller kusk som kör ifrån klungan.
Dragning av vinnaren: Ca 30 minuter efter målgång i sista omgången. Ägaren/företrädaren till häst som har hållit sig till angiven idealtid.
 
Schema: Distans 2140 meter
26 mars                              Idealtid 2.00
2 april                                 Idealtid 2.00
23 april                               Idealtid 1.55
7 maj                                   Idealtid 1.55
21 maj                                Idealtid 1.50
4 juni                                   Idealtid 1.45
18 juni                                Idealtid 1.45
2 juli                                    Idealtid 1.40
13 augusti                         Idealtid 1.45
27 augusti                         Idealtid 1.40
10 september                  Idealtid 1.40
24 september                  Idealtid 1.35
8 oktober                           Idealtid 1.32

 tvååringsserien 2021

Kördes ingen serie.
 

 tvååringsserien 2020

Slutställning efter 5 omgångar i tvååringsserien 2020, ägare inom parantes.


45p Haukland Mestalla (Timmy Lundegård)

26p Shiny Rapidash (Timmy Lundegård)

17p Daquiri Frontline (Madelaine Vidar)

16p Dante Frontline (Madelaine Vidar)

16p Doris M.L. (Elin Dalegård)

15p John Filip (Klara Dahlgren)

14p Bottnas Isabelle (Klara Dahlgren)

8p Birk M.L. (Thomas Lönnström)

6p Dangerously (Gunilla Hultberg).

4p Iris Renardier (Kent P Gustavsson)
 

Provloppsserie för tvååriga hästar.

·         Provloppserie för tvååriga hästar där loppen körs på lördagar under tiden juni - augusti 2020 ev längre . Serien arrangeras av Örebro Läns Hästägareförening i samarbete med Örebro Travamatörklubb.
 
·         För att få deltaga i provloppen ska ansvarig tränare ha erlagt serviceavgift samt att hästen är upptagen på ansvarig tränares träningslista.
 
·         För att hästen ska få vara med i provloppsserien och samla poäng, ska hästens registrerade ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägareförening. Är man inte medlem, kan medlemsavgift betalas under året, innan hästen är med samlar poäng i provloppsserien.
 
·         Loppen körs med idealtid/tidsbegränsning, där tiden är 1.45 för att sedan sänkas succesivt under året och vara 1.30 i oktober månad enligt upprättat schema.
 
·         Poängfördelning i loppen enligt skalan 15-10-8-6-4-2-1-1-1-1-1. Där hästen som är närmast idealtiden får 15 poäng osv. Underskrids tiden så erhålls inga poäng. För att häst ska erhålla poäng ska hästens ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening, som beskrivits i tidigare stycke.
 
·         0 poäng till det ekipage som ej fullföljt loppet, målgalopperar, har underskridit idealtiden eller har överskridit idealtiden med mer än 10 sekunder.
 
·         Vid tolv eller fler anmälda hästar delas loppet.
Vid färre än tre anmälda körs inte loppet.
 
·         Vid varje lopptillfälle tilldelas ett mindre hederpris till den hästägare som är medlem i Örebro Läns Hästägarförening och vars häst är närmast idealtiden utan att underskrida den.
 
·         Efter seriens slut tilldelas hederpriser till de 3 hästägare vars hästar har samlat mest poäng i serien under året. Hästägarna ska vara medlemmar i Örebro Läns Hästägarförening för att kunna erhålla priser.
 
·         Anmälan till loppet görs i första hand på ÖTAK´s hemsida, senast fredagen kl 19,00. I andra hand anmäls hästen samma dag i ÖTAK´s klubbstuga. Loppet körs vi minst 3 hästar anmälda.
 
·         Syfte med loppserien:
-          Medverka till att hästarna på bästa sätt ska kunna förberedas för tävlingskarriären och därmed ge hästägarna större möjligheter till att få sin häst till start som treåring.
-          I tidigt skede ge hästägarna tillfällen att följa sin häst på banan i lopp under tävlingslika former.
-          Stimulera hästägande, unghästtävlande och uppfödning
-          Ge en mer levande stallbacke på lördagar där man träffas och har trevligt kring sitt gemensamma intresse
·         Avgiften för att deltaga i loppet är 20 kr per gång och avgiften tillfaller ÖTAK som håller i provloppen på lördagar. Avgiften betalas på plats i ÖTAK´s stuga vid uthämtning av vojlock.
 
·         För frågor kontakta: Örebro Läns Hästägareföreningen.

 tvååringsserien 2019


Slutställning 2019.

Poängställning efter 5/10-2019 (Slutställning).
Häst/Ägare/Poäng/

Feel Good Anna-Lena Bernhardsson 80p
Livi Patriot Elin Dalegård 69p
Ce La Vie Rick Rickard Berglund, Elin Dalegård 32p
Contessa Doc Dan Hultberg, Lena Boström 24p
Krinolin Klara Dahlgren 23p
Chokotail Eva Dahlström 22p
La Suora M.L. Henrik Sevon 15p
Gizmo Fred Carlsson 15p
Taygete Henrik Sevon 15p
Excellent Diamond Thomas Nilsson 15p
Soya Benny Karsson 12p.
 

Vinnare i tvååringsserien 2018

Slutställning 2018
Placering, Häst, Ägare och  medlem i Hästägareföreningen.
 
1. Point To Point - Torbjörn Maltesson 40 p

1. Jadde Dulc - Bernt Källgren 40 p

3. Mary Lou L.A.- Lars-Erik Aulin 30 p

4. General Flex - KB Monopol (Linus Kroon) 18 p

5. Prince Will - Håkan Pettersson 15 p

6. Helge Trot - Helena Rajamäki 14 p

6. Callie Vingboons - Louise Granstadt 14 p

8. Janssons Frestelse - Lars Fastberg
10 p
Maila gärna synpunkter på förbättringar till daniel.englund81@gmail.com.

Vinnare i tvååringsserien 2017

Med 87p och vinnare i provloppsserien för tvååringar blev HB Racing Tussilago som äger La Mauresque, Hannu Toivanen tränar och kör.
Stort grattis till fint pris!
4 personer får biljetter och supé till Varning för Hjalmar på Bruksteatern i Breven, Kilsmo.
Tvåa Eric Larsson 33p med Enjoy's Corrida tränar gör Lars Friberg, trea Lennarth Helgesson 33p med Spectre, Anders Göstasson tränar. Prisutdelning på fredag 27/10. Vi tackar för väl genomförda provlopp under säsongen och har för avsikt att fortsätta nästa år.
Maila gärna synpunkter på förbättringar till daniel.englund81@gmail.com.