Samarbete med Fornaboda

Onsdagen den 29 november träffades styrelserna i  ÖTAK och Fornabodas Travamatörklubb för att inleda ett samarbete. Mötet var mycket positivt då båda föreningarna naturligtvis står för samma problem med nedgången av licensierade amatörer.
Vi såg flera områden som det absolut går att samarbeta om. Vi enades bla om:
 - Ett samarbete gällande rekrytering till respektive organisation. Bla annat innehåller det att ta en kontakt med travskolan och diskutera detta.
- Det minskade antalet på provstarterna diskuterades.
De båda styrelserna tar upp detta på respektive årsmöte om hur vi kan utveckla detta.
- Föreläsningar och utbildningar enades det om att detta kan vi göra gemensamt. Vi har lagt upp ett program om detta.
Vi återkommer med mer detaljerad information efter jul och nyår. Vi sa också att travskolan skall inbjudas till detta.
- I våras var DNT på plats i Lindesberg och presenterade projektet Till Start. ÖTAK var intresserad av detta, Anders Järnerot tog åt sig att ge en närmare presentation av detta till ÖTAK:s styrelse. 
- Flera andra frågor diskuterades. Styrelserna var eniga om att ha fler träffar av detta slag.