Styrelsen 2020

Ordförande                Ritha Nilsson          019-33 15 06, 073-589 75 47
Vice Ordf.                  P-O. Svantesson    0586-522 28, 070-378 70 87
Sekreterare               Lena Boström         070-260 98 40
Styrelseled.               Fred Carlsson         0582-611 214, 073-814 42 04
Styrelseledamot        Kent Rosell             070-651 71 58
Styrelseledamot        Bo    Höök               0582-164 164,070-432 86 38
Kassör                       Kristina Kanestad   070-576 38 84         
BTR-Ombud för Örebro Kent Rosell

Vill du maila direkt till någon i styrelsen:
Mailadresser: 
Ritha Nilsson:        rita-nilsson@outlook.com 
Bo Höök:               bossehook@gmail.com
PO Svantesson     per-olof@epostraindustri.se 
Kent Rosell            kent.rosell@telia.com
Lena Boström       lena.bostrom@orebro.se 
Fred Carlsson     
Kristina Kanestad  kristina.kanestad@epiroc.com


Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2018.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2017.
Klicka här, för att läsa årsmötesprotokollet för 2016.